Register Husförhörslängder

By Period Notering Släkt
Barrud 1793-1894   Janssons
Bengtstorp 1 Ej inlagd Janssons
Bondetorp 1 Ej inlagd Janssons
       
Gårdsjö 1 Ej inlagd Janssons
       
Hult 1 Ej inlagd Janssons
       
Lövåsen 1735-1731, 1805-1899 Sid. 1786-93 utrivna* Janssons
Mörtestad 1 Ej inlagd Janssons
Smedstorp 1 Ej inlagd Janssons
Warsundet 17 Ej inlagd Janssons
       
       

* Kan möjligen ha skett i samband med den ägartvist som resulterade i bråk och stämning till tinget 1822.